Kurumsal Performans Yönetimi(EPM)

web design

Kurumsal Performans Yönetimi

Kurumsal performans yönetimi, işletmelerin çalışanların performanslarını değerlendirmelerini sağlayan sistemlerdir. Performans kavramı literatürde üzerine çok fazla çalışma yapılmayan ve bu nedenle sınırlı olarak tanımlamalar yapılmış olan bir kavramdır. Bu noktada bir çalışanın kendisine verilen görev ve işi belirli bir süre içerisinde yerine getirmesi yöntemi ile elde ettiği sonuçlar performans olarak ifade edilebilmektedir.

Bir işletmenin performansı ve performans değerlendirme sistemi çeşitli değişkenlere bağlı olarak farklılık göstermektedir. Çünkü her bir çalışanın kendine özgü verilen görevleri başarılı bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir. Bu nedenle işletmelerin hedefledikleri noktaya ulaşabilmeleri için belirli bir yönetim politikası uygulaması gerekmektedir.

Bir işletmenin elinde var olan insani gücü değerlendirmesi ve bu şekilde başarı elde edebilmesi mümkündür. Bu nedenle her işletmenin çalışanın performansını değerlendirmesi gerekmektedir. Çalışanların yetki ve becerileri işletmenin ekonomik, teknolojik ve sosyal açıdan da gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Belirli bir düzeyde performansa sahip olan kişiler ve işletmeler performans değerlendirme açısından çeşitli uygulamalarda bulunur.

Kurumsal Performans Yönetiminin Önemi

İş süreçlerinin çok daha iyileştirilmesi ve devamlı optimum seviyelerde performans sergilemeleri belirli bir ortamın üzerinde olunmasına bağlı olarak performans değerlendirme uygulamalarını zorunlu kılmaktadır. Performans yönetiminde ki en temel amaç örgütlerin hedeflerine en iyi şekilde ulaşmasını sağlamak ve çalışanların becerilerini geliştirmek için örgüte fayda sağlayan bir kültürün yaratılmasıdır.  

            Kurumsal performans yönetiminde belli başlı unsurlar yer almaktadır. Söz konusu unsurları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:  

  • Çalışanların performanslarının işletme hedefleri ile hesaplanması
  • Çalışan performanslarının en iyi şekilde değerlendirilmesi için bazı kriter ve yöntemlerin belirlenmesi
  • Söz konusu yöntem ve kriterlere göre performans değerlendirmesinin yapılması
  • Koçluk uygulamaları ile çalışanların performans hedeflerine uyup uymadığının incelenmesi
  • Değerlendirilen performans doğrultusunda çalışanlara yönelik ödül ve teşviklerin gerçekleştirilmesi.

Profesyonel Kurumsal Performans Yönetimi

Performans yönetimi, bir kere de başarılabilecek bir aktivite değildir. Bu nedenle performans yönetiminin sürekli devam eden bir uygulama olduğunu ifade edebiliriz. Çalışanlar hem kendileri hem de yöneticileri ile etkileşime geçmek için yönetim katılırlar. Performans yönetimi amaca yönelik uygulamalardır. Çalışanların performanslarının sürekli gözden geçirilmesini sağlar. Bu doğrultuda hedeflerin uyup uymadığına bakılır.

app

Aklınızda sorularınız mı var?

Alanında Uzman Ekibimiz ile görüşerek aklınızdaki fikirleri anlatabilir, projeniz için yol haritamızı birlikte oluşturabiliriz.

Detaylı Bilgi

Kurumsal Performans Yönetimi(EPM) hakkında aklınızdaki soruların cevabını bulamadınız mı?
Bizimle iletişime geçerek detaylı bilgiye anında ulaşabilirsiniz.

İletişim Whatsapp
working with client