why choose us

E-Ticaret 

E-ticaret (elektronik ticaret), mal ve hizmetlerin sat覺n al覺nmas覺 ve sat覺lmas覺 veya para veya veri aktar覺m覺, bata internet olmak üzere elektronik bir a üzerinden gerçekletirilir. Bu ticari ilemler iletmeler aras覺, iletmeden tüketiciye,tüketiciden tüketiciye veya tüketiciden iletmeye olarak gerçekleir. E-ticaret ve e-ticaret terimleri genellikle birbirinin yerine kullan覺l覺r. E-kuyruk terimi, bazen çevrimiçi perakende al覺verii oluturan süreçlerinde at覺fta bulunmak için de kullan覺l覺r.

why choose us

E-Ticaret'in Faydalar覺 

 • Markan覺z覺 Geniletin, 
 • Daha Fazla Kolayl覺k,
 • Eriiminizi artt覺r覺n, 
 • Daha iyi pazarlama f覺rsatlar覺, 
 • Ölçeklenebilir.

 

E Ticaret
S覺k癟a Sorulan Sorular (SSS)

E-ticaret veya k覺saca e-ticaret, 1995 y覺l覺ndan sonra 襤nternet kullan覺m覺n覺n artmas覺yla ortaya ç覺kan e-ticaret kavram覺d覺r. Mal ve hizmetlerin üretimi, tan覺t覺m覺, sat覺覺, sigortas覺, da覺t覺m覺 ve ödeme ilemleri bilgisayar alar覺 üzerinden yap覺lmaktad覺r.

Mal veya hizmet üreten herhangi bir tüzel kii e-ticaret yapabilir. Özellikle imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalar için e-ticareti ucuz ve sürekli sat覺 getiren bir pazar olarak kullanmaya öncelik verilmelidir.

 

 1. Arat覺rma Gelitirme.
 2. Muhasebe ve Resmi Ticari Faaliyetleri Haz覺rlama.
 3. Yaz覺l覺m Firmas覺 Bulma, E-ticaret Site Yönetimi.
 4. Sanal POS Ödeme Sistemleri.
 5. Kargo Antlamas覺
 6. Tan覺t覺m ve Seo Çal覺mas覺, Talep Oluturma.
 7. Talep Kar覺lama, Geribildirim Toplama.
 8. Kendini Gelitirme.

Bir e-ticaret web sitesinin maliyeti nedir? Genel olarak, bir e-ticaret web sitesinin fiyat覺 1.000 ila 500.000 ABD Dolar覺 aras覺nda deimektedir. Maliyet genellikle sat覺 ve trafik hedeflerinize, gerekli özelliklere ve seçtiiniz e-ticaret web sitesi irketinin türüne göre belirlenir.